Shop Mini + Me

Feminine Fun Mini + Me Set
 12M / XS 
 12M / S 
 12M / M 
 12M / L 
 18M / XS 
 18M / S 
 18M / M 
 18M / L 
 2T / XS 
 2T / S 
 2T / M 
 2T / L 
 3T / XS 
 3T / S 
 3T / M 
 3T / L 
 4T / XS 
 4T / S 
 4T / M 
 4T / L 
 5T / XS 
 5T / S 
 5T / M 
 5T / L 

Feminine Fun Mini + Me Set
$370 $315

Floral Shimmer Mini + Me Set
 XS / 6M 
 XS / 12M 
 XS / 18M 
 XS / 2T 
 S / 6M 
 S / 12M 
 S / 18M 
 S / 2T 
 M / 6M 
 M / 12M 
 M / 18M 
 M / 2T 
 L / 6M 
 L / 12M 
 L / 18M 
 L / 2T 
 L / 3T 
 M / 3T 
 S / 3T 
 XS / 3T 

Floral Shimmer Mini + Me Set
$360 $306

Meadow Mini + Me Set
 XS / 6M 
 XS / 12M 
 XS / 18M 
 XS / 2T 
 S / 6M 
 S / 12M 
 S / 18M 
 S / 2T 
 M / 6M 
 M / 12M 
 M / 18M 
 M / 2T 
 L / 6M 
 L / 12M 
 L / 18M 
 L / 2T 

Meadow Mini + Me Set
$360 $306

Clover Mini + Me Set
 18M / XS 
 18M / S 
 18M / M 
 18M / L 
 2T / XS 
 2T / S 
 2T / M 
 2T / L 
 3T / XS 
 3T / S 
 3T / M 
 3T / L 
 4T / XS 
 4T / S 
 4T / M 
 4T / L 

Clover Mini + Me Set
$546 $371

Berry Bloom Mini + Me Set
 2T / XS / XS 
 2T / XS / S 
 2T / S / XS 
 2T / S / S 
 2T / S / M 
 2T / M / S 
 2T / M / M 
 2T / M / L 
 2T / L / M 
 2T / L / L 
 3T / XS / XS 
 3T / XS / S 
 3T / S / XS 
 3T / S / S 
 3T / S / M 
 3T / M / S 
 3T / M / M 
 3T / M / L 
 3T / L / M 
 3T / L / L 
 4T / XS / XS 
 4T / XS / S 
 4T / S / XS 
 4T / S / S 
 4T / S / M 
 4T / M / S 
 4T / M / M 
 4T / M / L 
 4T / L / M 
 4T / L / L 
 2T / XS / M 
 2T / XS / L 
 2T / S / L 

Berry Bloom Mini + Me Set
$544 $221

Festive Florals Mini + Me Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 XS / 3T / 4T 
 XS / 4T / 3T 
 XS / 4T / 4T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 S / 3T / 4T 
 S / 4T / 3T 
 S / 4T / 4T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 3T / 4T 
 M / 4T / 3T 
 M / 4T / 4T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 
 L / 3T / 4T 
 L / 4T / 3T 
 L / 4T / 4T 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 12M / 3T 
 XS / 12M / 4T 

Festive Florals Mini + Me Set
$538 $332

Holly Mini + Me Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 XS / 4T / 3T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 S / 4T / 3T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 4T / 3T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 
 L / 4T / 3T 
 XS / 3T / 4T 
 XS / 4T / 4T 
 XS / 5T / 4T 
 S / 3T / 4T 
 S / 4T / 4T 
 S / 5T / 4T 
 M / 3T / 4T 
 M / 4T / 4T 
 M / 5T / 4T 
 L / 3T / 4T 
 L / 4T / 4T 
 L / 5T / 4T 
 XS / 4T / 5T 
 XS / 5T / 5T 
 S / 5T / 5T 
 S / 4T / 5T 
 M / 5T / 5T 
 M / 4T / 5T 
 L / 4T / 5T 
 L / 5T / 5T 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 12M / 3T 
 XS / 12M / 4T 
 XS / 12M / 5T 

Holly Mini + Me Set
$508 $174

Dinner Date Mini + Me Set
 XS / 12M / 18M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 XS / 3T / 4T 
 XS / 4T / 3T 
 XS / 4T / 4T 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 S / 3T / 4T 
 S / 4T / 3T 
 S / 4T / 4T 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 3T / 4T 
 M / 4T / 3T 
 M / 4T / 4T 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 
 L / 3T / 4T 
 L / 4T / 3T 
 L / 4T / 4T 
 L / 5T / 4T 
 L / 5T / 5T 
 XS / 5T / 5T 
 XS / 4T / 5T 
 XS / 5T / 4T 
 S / 5T / 5T 
 S / 5T / 4T 
 S / 4T / 5T 
 M / 5T / 5T 
 M / 5T / 4T 
 L / 4T / 5T 
 M / 4T / 5T 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 12M / 3T 
 XS / 12M / 4T 
 XS / 12M / 5T 

Dinner Date Mini + Me Set
$459 $303

Piper Print Mini + Me Set
 XS / 18M 
 XS / 2T 
 XS / 3T 
 XS / 4T 
 S / 18M 
 S / 2T 
 S / 3T 
 S / 4T 
 M / 18M 
 M / 2T 
 M / 3T 
 M / 4T 
 L / 18M 
 L / 2T 
 L / 3T 
 L / 4T 

Piper Print Mini + Me Set
$417 $283

Floret Mini + Me Set
 XS / 12M 
 XS / 18M 
 XS / 2T 
 XS / 3T 
 XS / 4T 
 S / 12M 
 S / 18M 
 S / 2T 
 S / 3T 
 S / 4T 
 M / 12M 
 M / 18M 
 M / 2T 
 M / 3T 
 M / 4T 
 L / 12M 
 L / 18M 
 L / 2T 
 L / 3T 
 L / 4T 

Floret Mini + Me Set
$447 $281

Sweet Pansy Mini + Me Set
 XS / 12M / 6M 
 XS / 12M / 12M 
 S / 12M / 6M 
 S / 12M / 12M 
 M / 12M / 6M 
 M / 12M / 12M 
 L / 12M / 6M 
 L / 12M / 12M 

Sweet Pansy Mini + Me Set
$424 $204

Blue Hue Mini + Me Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 2T / 12M 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 3T / 2T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 3T / 2T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 3T / 2T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 3T / 2T 
 XS / 18M / 2T 
 S / 18M / 2T 
 M / 18M / 2T 
 L / 18M / 2T 

Blue Hue Mini + Me Set
$494 $197

Emma Floral Mini + Me Set
 XS / 12M / 6M 
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 12M / 3T 
 XS / 18M / 6M 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 18M / 3T 
 XS / 2T / 6M 
 XS / 2T / 12M 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 6M 
 XS / 3T / 12M 
 XS / 3T / 18M 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 XS / 4T / 6M 
 XS / 4T / 12M 
 XS / 4T / 18M 
 XS / 4T / 2T 
 XS / 4T / 3T 
 S / 12M / 6M 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 12M / 2T 
 S / 12M / 3T 
 S / 18M / 6M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 18M / 3T 
 S / 2T / 6M 
 S / 2T / 12M 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 6M 
 S / 3T / 12M 
 S / 3T / 18M 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 S / 4T / 6M 
 S / 4T / 12M 
 S / 4T / 18M 
 S / 4T / 2T 
 S / 4T / 3T 
 M / 12M / 6M 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 12M / 2T 
 M / 12M / 3T 
 M / 18M / 6M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 18M / 3T 
 M / 2T / 6M 
 M / 2T / 12M 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 6M 
 M / 3T / 12M 
 M / 3T / 18M 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 4T / 6M 
 M / 4T / 12M 
 M / 4T / 18M 
 M / 4T / 2T 
 M / 4T / 3T 
 L / 12M / 6M 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 12M / 2T 
 L / 12M / 3T 
 L / 18M / 6M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 18M / 3T 
 L / 2T / 6M 
 L / 2T / 12M 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 6M 
 L / 3T / 12M 
 L / 3T / 18M 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 
 L / 4T / 6M 
 L / 4T / 12M 
 L / 4T / 18M 
 L / 4T / 2T 
 L / 4T / 3T 

Emma Floral Mini + Me Set
$399 $154

Buttoned Up Mini + Me Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 XS / 3T / 4T 
 XS / 4T / 3T 
 XS / 4T / 4T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 S / 3T / 4T 
 S / 4T / 3T 
 S / 4T / 4T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 3T / 4T 
 M / 4T / 3T 
 M / 4T / 4T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 
 L / 3T / 4T 
 L / 4T / 3T 
 L / 4T / 4T 
 L / 5T / 4T 
 XS / 5T / 4T 
 S / 5T / 4T 
 M / 5T / 4T 
 S / 12M / 4T 
 XS / 12M / 4T 
 M / 12M / 4T 
 L / 12M / 4T 
 XS / 2T / 12M 
 S / 2T / 12M 
 M / 2T / 12M 
 L / 2T / 12M 
 XS / 3T / 12M 
 S / 3T / 12M 
 M / 3T / 12M 
 L / 3T / 12M 
 XS / 3T / 18M 
 S / 3T / 18M 
 M / 3T / 18M 
 L / 3T / 18M 

Buttoned Up Mini + Me Set
$249 $152

Pansy Dress Set
 XS / 12M 
 XS / 18M 
 XS / 2T 
 XS / 3T 
 XS / 4T 
 S / 12M 
 S / 18M 
 S / 2T 
 S / 3T 
 S / 4T 
 M / 12M 
 M / 18M 
 M / 2T 
 M / 3T 
 M / 4T 
 L / 12M 
 L / 18M 
 L / 2T 
 L / 3T 
 L / 4T 

Pansy Dress Set
$406 $138

Love You Forever Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 M / 3T / 4T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 

Love You Forever Set
$364 $111

Mini Pansy Set
 XS / 12M / 12M 
 XS / 12M / 18M 
 XS / 12M / 2T 
 XS / 12M / 3T 
 XS / 18M / 12M 
 XS / 18M / 18M 
 XS / 18M / 2T 
 XS / 18M / 3T 
 XS / 2T / 12M 
 XS / 2T / 18M 
 XS / 2T / 2T 
 XS / 2T / 3T 
 XS / 3T / 12M 
 XS / 3T / 18M 
 XS / 3T / 2T 
 XS / 3T / 3T 
 S / 12M / 12M 
 S / 12M / 18M 
 S / 12M / 2T 
 S / 12M / 3T 
 S / 18M / 12M 
 S / 18M / 18M 
 S / 18M / 2T 
 S / 18M / 3T 
 S / 2T / 12M 
 S / 2T / 18M 
 S / 2T / 2T 
 S / 2T / 3T 
 S / 3T / 12M 
 S / 3T / 18M 
 S / 3T / 2T 
 S / 3T / 3T 
 M / 12M / 12M 
 M / 12M / 18M 
 M / 12M / 2T 
 M / 12M / 3T 
 M / 18M / 12M 
 M / 18M / 18M 
 M / 18M / 2T 
 M / 18M / 3T 
 M / 2T / 12M 
 M / 2T / 18M 
 M / 2T / 2T 
 M / 2T / 3T 
 M / 3T / 12M 
 M / 3T / 18M 
 M / 3T / 2T 
 M / 3T / 3T 
 L / 12M / 12M 
 L / 12M / 18M 
 L / 12M / 2T 
 L / 12M / 3T 
 L / 18M / 12M 
 L / 18M / 18M 
 L / 18M / 2T 
 L / 18M / 3T 
 L / 2T / 12M 
 L / 2T / 18M 
 L / 2T / 2T 
 L / 2T / 3T 
 L / 3T / 12M 
 L / 3T / 18M 
 L / 3T / 2T 
 L / 3T / 3T 

Mini Pansy Set
$434 $138